Keo Mxbon

20.000 

– Chất liệu: keo lỏng
– Phân loại/ màu sắc: trắng đục
– Đặc điểm: Nhanh khô, có mùi hắc, độ kết dính cao.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin